کړنلارې او کاري چوکاټونه

کړنلارې او کاري چوکاټونه  

د کان کېندنې سکټـــور پانګولاو لارښود او بانکي معلومات                                      

                دانلود فایل                    

 دلابراتوارونو ریاست کاری کړنلاری دانلود فایل